Datainmatning

Vi erbjuder åtskilliga datainmatningstjänster. Vi bearbetar lika noggrant och exakt såväl massuppgifter som mindre volymer data.

 

Vi matar in data från källor av vitt skilda slag som t.ex.:

  • enkäter
  • data från marknadsundersökningar
  • ansökningar om kundkort
  • etc.

 

Våra datainmatningstjänster är huvudsakligen riktade till företag och organisationer som är verksamma inom marknadsföring, logistik, offentlig förvaltning, utbildning och media.

 

Beställningar och prisförfrågningar: