Nordis - allt inom direktreklam och förpackning

Nordis OÜ är ett familjeföretag som är baserad på estniskt kapital och har sitt säte i Viimsi kommun i Miiduranna by.

NORDIS tillhandahåller förpacknings-, sorterings-, printnings-, direktreklam- och datainmatningstjänster I Skandinavien och Baltikum. Vi håller alltid våra löften. Vi är övertygad om att tjänsternas kvalitet, flexibilitet och hållande av tidsfrister är alla av lika stor vikt.

 

Vi utvecklar oss hela tiden för att kunna erbjuda våra kunder förstklassig service och mycket bra priser.

 

Vi har lång erfarenhet av direktreklam och postorderförsäljning, från printning och kuvertering till åtskilliga personaliseringstekniker och utskick. 

 

Förståelse av kundens behov och samarbete är viktigt för alla våra medarbetare. Vi investerar i nya anställda, anläggningar och teknologier utgående från kundernas behov, för att garantera våra kunder ett effektivt och professionellt förverkligande av projekt.

 

Arbetsomfånget kan variera från några hundra oadresserade brev till en million förtryckta, personligt adresserade, vikta och postade brev.

 

Våra kunder är huvudsakligen företag i postorderförsäljnings-, printmedia- och direktmarknadsföringsbranschen som är verksamma i Skandinavien.