Nordis - kõik pakkimisest, komplekteerimisest ja postitusest

Et täita klientide tellimusi efektiivselt ja professionaalselt, investeerib Nordis aktiivselt oma töötajatesse, uutesse seadmetesse ja tehnoloogiatesse.

Töö maht võib ulatuda kõigest mõnesajast personaliseeritud või personaliseerimata kirjast kuni kümnete või sadade tuhandete erinevat tüüpi saadetisteni.

 

Lisainfot meie teenuste kohta saab lugeda lehekülgedel postimüügiteenusedpakkimisteenused ja andmesisestus.