Postorderförsäljning

Nordis erbjuder postorderföretag en komplett tjänst som omfattar olika länkar i tjänstekedjan, från anskaffande av lämpliga förpackningsmaterial, tryckning av material, printning av fakturor, lagring och sortering av produkter, etikettering och förpackning till postning.

 

Vi erbjuder också följande tjänster: förbehandling av beställningar, bekräftande, skickande av påminnelsebrev och hantering av returneringar.  

 

Beställningar och prisförfrågningar: